Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KLVAČ, P., MUSIL, L. (2014): Studánky životodárné, magické, posvátné i ekologické. Geografické rozhledy, 24(1), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek dokládá různý přístup člověka ke studánkám a pramenům v krajině. Na konkrétních příkladech ukazuje, že péče o studánky může být motivována hospodářskými, duchovními či environmentálními důvody.

Klíčová slova: hospodářské studánky, magické studánky, posvěcené studánky, chráněné studánky

Abstract (EN): Springs: Life-giving, Magical, Consecrated and Ecological. This article explores various human views regarding naturally occurring springs. Using specific examples, it shows how care for a spring can be motivated by agricultural, spiritual or environmental factors.

Keywords (EN): agricultural springs, magical springs, consecrated springs, protected springs