Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VÁGNER, J. (2014): Wellness a termální parky v Česku – cestovní ruch navazující na tradici lázeňství. Geografické rozhledy, 24(1), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem článku je představit rozvoj wellness turismu v Česku z pozice geografa, především prostřednictvím analýzy lokalizace termálních parků s důrazem na potenciál těchto moderních zařízení cestovního ruchu a jejich pozitivní i negativní dopady na lokální rozvoj.

Klíčová slova: wellness, termální park, lázeňství, cestovní ruch, Česko

Abstract (EN): Wellness and Thermal Parks in Czechia: Tourism Following the Spa Tradition. This article introduces wellness tourism in Czechia from a geographer’s point-of-view. It accomplishes this through an analysis of thermal parks focusing on the potential of these up-to-date tourist facilities and their positive and negative impacts on local development.

Keywords (EN): wellness, thermal park, spa, tourism, Czechia