Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PEVNÁ, H., JENÍČEK, M. (2014): Sníh jako zásobárna vody a řeky napájené sněhem. Geografické rozhledy, 24(1), 28–29.

Stáhnout článek

Přílohy:

Přílohové materiály (grafy)

Abstrakt: Sněhová pokrývka představuje důležitou součást hydrologického cyklu. První část příspěvku se věnuje faktorům, které ovlivňují akumulaci, redistribuci a tání sněhu. Druhá část popisuje energetickou bilanci sněhu a nejčastější způsoby měření zásob vody ve sněhu. Třetí část je zaměřena na odtokový režim evropských řek ovlivněných výskytem sněhu a ledovců. Na závěr jsou popsány dva hlavní mechanismy způsobující tání sněhu a následný vznik povodní ve střední Evropě.

Klíčová slova: sněhová pokrývka, energetická bilance sněhu, sněhový a ledovcový režim řek

Abstract (EN): Snow as a Water Supply and Rivers Fed by Snow. Snow represents an important part of hydrological cycle. The first part of the paper describes major factors affecting snow distribution. The second section describes the energy balance of the snowpack and basic methods used for snow measurements. A third part then details the hydrology of snow and ice covered basins in different European climate regions. The paper concludes with a discussion of two major mechanisms causing snowmelt runoff.

Keywords (EN): snow cover, energy balance of snow, snow and glacial hydrological regime