Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KRAUSE, D, UXA, T. (2017): Práce vody od sněhové vločky po kapku v moři. Geografické rozhledy, 27(1), 12–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Voda se podílí na většině geomorfologických procesů na Zemi a její působení je patrné na většině povrchu. Na příkladu povodí řeky tekoucí z velehor do moře jsou představeny vybrané procesy a tvary vzniklé působením vody v horském prostředí, v říční nivě i bezprostředně u ústí řeky.

Klíčová slova: voda, sníh, led, řeka, geomorfologické procesy a tvary, vývoj krajiny

Abstract (EN): Water from a snowflake to a drop in the sea. Water is involved in most geomorphic processes on Earth and its action is noticeable almost everywhere across the land surface. The example of a river basin spreading from high mountains to the sea, we introduce selected processes and landforms associated with the water action in the mountain, floodplain and river mouth environments.

Keywords (EN): water, snow, ice, river, geomorphic processes and landforms, landscape evolution