Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FRAJER, J., HERCIK, J, STODŮLKA, M. (2017): Rybníky jako tematické náměty pro terénní výuku geografie. Geografické rozhledy, 27(1), 16–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Rybníky se řadí mezi významné a zároveň známé krajinné prvky Česka. Všeobecné povědomí o jejich roli a funkci v krajině a zároveň jejich prostorová distribuce na takřka celém území našeho státu, z nich činí také velmi vhodné lokality k terénní výuce na základních i středních školách. V následujícím textu se zabýváme náměty spojené s rybníky pro terénní výuku geografie a uvádíme rovněž praktické ukázky pro její přípravu, spolu s možným interdisciplinárním přesahem.

Klíčová slova: rybníky, terénní výuka, geografie, interdisciplinarita, Česko

Abstract (EN): Fishponds as a theme for field education of geography. Fishponds belongs to important and well-known landscape features of Czechia. The general awareness of their role and function in the landscape and their spatial distribution on almost the whole territory of Czechia, makes them also very suitable sites for field education at elementary and secondary schools. The following text deals with topics related to ponds for field education of geography and we also provide several demonstrations for its preparation, together with a possible interdisciplinary overlap.

Keywords (EN): fishponds, field education, geography, interdisciplinarity, Czechia