Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FRAJER, J., HERCIK, J, STODŮLKA, M. (2017): Rybníky jako tematické náměty pro terénní výuku geografie. Geografické rozhledy, 27(1), 16–19.

Přílohy: