Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D. (2017): Turismus – enormní spotřebitel vody. Geografické rozhledy, 27(1), 20–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek na příkladech letního i zimního cestovního ruchu poukazuje na enormní spotřebu vody v tomto odvětví. Využívá k tomu příklady, k jejichž konkretizaci mohou dojít s pomocí uvedeného návodu a na základě vlastních zkušeností čtenáři sami. Nabízí i alternativy pro zmírnění v budoucnu neudržitelné situace.

Klíčová slova: cestovní ruch, spotřeba vody, umělé zasněžování, zavlažování, golfové hřiště

Abstract (EN): Tourism as an enormous consumer of water. This paper, on examples of both summer and winter tourism, points out to enormous consumption of water in the tourism sector. It presents particular examples of solutions and offers alternatives, which guide readers themselves to react in order to mitigate these unsustainable situations.

Keywords (EN): tourism, water consumption, artificial snow, irrigation, golf course