Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEN, J., POLÍVKOVÁ, K. (2017): Zeměpisná olympiáda. Geografické rozhledy, 27(1), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Zpráva přináší vyhlášení nového ročníku soutěže Zeměpisná olympiáda 2017/2018. Najdete zde stručný popis průběhu celé soutěže od školních až po mezinárodní kola. Dále také informace o jednotlivých soutěžních kolech včetně návodu, jak se do soutěže zapojit a kde nalézt všechny potřebné informace.

Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda, 20. ročník, soutěžící, struktura soutěže, školní kolo, příprava

Abstract (EN): Announcement of the jubilee 20th year of the Geographical Olympiad. This report announces Geographic Olympiad 2017/2018. It brings a brief description of the whole competition, from schools to international rounds. As well as information about individual rounds, including instructions how to join and where find all the necessary information.

Keywords (EN): Geographical Olympiad, 20th year, competitor, structure of the competition, school round, preparation