Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŘEZNÍČKOVÁ, L. (2017): Sucho na našem území v minulosti a jeho monitoring dnes. Geografické rozhledy, 27(1), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Sucho patří k nejvýznamnějším hydrometeorologickým extrémům v Česku. Jeho variabilitu lze na našem území studovat především pomocí přístrojových meteorologických měření a různých typů dokumentárních pramenů. Jejich kombinace umožnila sestavit dlouhodobou chronologii suchých epizod už od počátku 16. století. Zvýšený výskyt suchých období byl zaznamenán především na začátku a konci 18. století, tendence k suššímu klimatu kvůli rostoucí teplotě vzduchu je však patrná i v posledních třech dekádách.

Klíčová slova: sucho, dokumentární prameny, indexy sucha, variabilita sucha, české země

Abstract (EN): Drought episodes on our territory in the past and present. Drought belongs to the most significant hydrometeorological extremes in Czechia. The variability of drought in the Czech territory can be studied on the basis of meteorological measurements and documentary sources. Their combination made it possible to create a long-term chronology of dry episodes from the beginning of the 16th century. With regard to the increasing risk of drought in connection with global climate change and its severe impact, especially on agriculture, forestry and water management, its research and quality drought monitoring system is increasingly urgent.

Keywords (EN): drought, documentary data, drought indices, drought variability, Czech Lands