Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KŘÍŽEK, M. (2017): Voda ve sluneční soustavě. Geografické rozhledy, 27(1), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pojednává o výskytu a původu vody ve sluneční soustavě a dokládá její význam a důležitost při vývoji terestrických těles typu Země včetně velkých měsíců.

Klíčová slova: voda, sluneční soustava, kryovulkanismus, globální oceán, Mars, Europa, Enceladus, Titan

Abstract (EN): Water in the Solar system. This paper deals with the origin and occurrence of the water in the Solar system and presents its role and importance especially for the development of Earth-type planets and selected large moons.

Keywords (EN): water, solar system, cryovolcanism, global ocean, Mars, Europa, Enceladus, Titan