Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

THOMA, Z. (1992): Čínské Žluté hory. Geografické rozhledy, 1(9), 193.

Přílohy:

Fotografie k článku Z. Thomy