Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KRÁL, V. (1992): Vyznáte se ve švýcarských kantonech? Geografické rozhledy, 1(9), 194.

Stáhnout článek