Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ANDĚL, J., POŠTOLKA, V. (1992): Životní prostředí severozápadních Čech. Geografické rozhledy, 1(7-8), 139–141.

Přílohy:

K článku J . Anděla a V. Poštolky