Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PONIŠTIAK, Š. (2014): Prečo pôda nepatrí do starého železa?. Geografické rozhledy, 23(5), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Pôda je významným prírodným zdrojom a životným prostredím človeka a mnohých živých organizmov. Okrem nedoceneného významu sa oveľa častejšie prehliadajú aj problémy spojené s pôdou. K ich riešeniu nie sme dostatočne pripravení, ak zanedbáme výchovno-vzdelávací proces ako aj skúsenosti odborníkov z praxe.

Klíčová slova: význam pôdy, ochrana pôdy, vzdelávanie

Abstract (EN): Why Soil Is Not an Antiquated Topic. Soil is a significant natural resource and living environment for humans and many living organisms. In addition to underestimating its significance, we frequently overlook problems related to soil. We will not be prepared to deal with such problems, if we neglect training and educational processes as well as the field experience of soil expert.

Keywords (EN): Significance of soil, soil conservation, education