Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Profesoři byli tehdy osobnosti. Slovo má Vladimír Panoš. Geografické rozhledy, 1(5), 90.

Stáhnout článek