Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Jan Amos Komenský a mapová tvorba. Geografické rozhledy, 1(5), 93.

Stáhnout článek