Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

WAGNER, M., HAUSCHKE, D, POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov. Geografické rozhledy, 23(5), 14–16.

Přílohy:

Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov - příloha