Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Pro váš zpětný projektor: Obyvatelstvo ČSFR. Geografické rozhledy, 1(5), 95–96.

Stáhnout článek