Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

JELÍNEK, P. (1992): Jižní Čechy – kraj unikátních železnic. Geografické rozhledy, 1(5), 97–98.

Stáhnout článek