Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

DUCHOŇ, J. (1992): Dřevěné kryté mosty ve východních Čechách. Geografické rozhledy, 1(5), 104.

Přílohy: