Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

LEMBERK, V. (1992): Bahenní sopky v Rumunsku. Geografické rozhledy, 1(5), 105.

Stáhnout článek