Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

NOVOTNÝ, J. (1992): Obyvatelstvo světa – 4. část: Asie. Geografické rozhledy, 1(5), 106.

Stáhnout článek