Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

RUBÍN, J. (1992): Edícia cykloturistických máp 1 : 100 000. Geografické rozhledy, 1(5), 112.

Stáhnout článek