Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Pro váš zpětný projektor: Spolkové země SRN. Geografické rozhledy, 1(4), 84.

Stáhnout článek