Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DUPALOVÁ, P, HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K. (2014): Co prozradí věková pyramida? Geografické rozhledy, 23(5), 20–21.

Stáhnout článek

Přílohy:

Věková pyramida

Abstrakt: V článku jsou stručně představeny základní typy věkových pyramid. Za využití příkladů různých zemí pak byla popsána možná specifika věkových pyramid. Katar byl zvolen jako příklad země těžící ropu, populace výrazně ovlivněné migrací, Itálie pak reprezentuje jednu z nejrychleji stárnoucích populací světa. Vybrané příklady představují jen několik zajímavostí, které lze zaznamenat v rámci analýzy populačních struktur, jejich detailnější popis může výrazně obohatit dostupné informace o obyvatelstvu jakékoli země.

Klíčová slova: populace, věkově-pohlavní struktura, populační pyramida, populační stárnutí

Abstract (EN): What Can a Population Pyramid Tell Us? This article briefly presents and describes typical shapes of the population pyramid. Using examples from various countries it also illustrates certain specific pyramid types. Quatar was selected as an example of an oil-producing country significantly impacted by migration. Italy is one of the most rapidly aging countries in the world. The selected examples exhibit only a sampling of the many aspects that can be observed and studied through population pyramids. Careful study of these pyramids can greatly enhance our understanding of the population in any country.

Keywords (EN): population, age-sex structure, population pyramid, demographic ageing