Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TATEROVÁ, E. (2014): Zdroje antisemitismu v současné české společnosti Geografické rozhledy, 23(4), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Historicky byl antisemitismus vždy součástí české společnosti. Cílem tohoto článku je představit hlavní zdroje antisemitismu v období Rakousko-Uherska a ukázat, jaký vliv tyto zdroje mají na vnímání příslušníků židovského národa v současné české společnosti.

Klíčová slova: antisemitismus, Česko, xenofobie

Abstract (EN): Sources of Anti-Semitism in Contemporary Czech Society. Historically, anti-Semitism has always been present in Czech society, but its sources have changed. This paper seeks to discuss the primary sources of anti-Semitism during the period of the Austro-Hungarian Empire and, at the same time, to show how these sources still influence perceptions of Jews in contemporary Czech society.

Keywords (EN): anti-semitism, Czechia, xenophobia