Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D., DUMBROVSKÁ, V. (2014): Praha, Vídeň, Budapešť – významná centra městského cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 23(5), 24–25.

Přílohy:

Přílohové grafy a tabulky – Praha, Vídeň, Budapešť