Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVLÍČEK, T., KLEČKOVÁ, V. (2014): Přeshraniční region Silva Nortica. Geografické rozhledy, 23(5), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: V Evropě vnímáme pohraničí stále více jako prostor pro přeshraniční spolupráci, která pak často vyústila v institucionalizaci přeshraničního regionu, který je také mj. determinován také historickým dědictvím. Následující článek se pokusí charakterizovat přeshraniční region jako nový fenomén v geografii a to na příkladu euroregionu Silva Nortica v jihočesko-dolnorakouském pohraničí.

Klíčová slova: přeshraniční region, euroregion Silva Nortica, historické dědictví, jihočesko-dolnorakouské pohraničí

Abstract (EN): The Cross-Border Region of Silva Nortica. In Europe, we are increasingly recognizing borderlands as a space for cross-border cooperation, which often leads to the institutionalization of cross-border region. The historical heritage of such regions, however, is a major factor in its current development. This article attempts to characterize the cross-border region as a new phenomenon in geography using the example of Euroregion Silva Nortica along the border of South Bohemia and Lower Austria.

Keywords (EN): cross-border region, Euroregion Silva Nortica, historical heritage, borderland of South Bohemia and Lower Austria