Stažení článku

NOVOTNÝ, J. (2018): Strukturální proměny Afriky. Geografické rozhledy, 27(3), 8–11.