Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

NOVOTNÝ, J. (2018): Strukturální proměny Afriky. Geografické rozhledy, 27(3), 8–11.

Přílohy: