Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŽENKOVÁ RUDINCOVÁ, K. (2018): Africká unie v konfliktech: od principu nevměšování k odpovědnosti za ochranu. Geografické rozhledy, 27(3), 12–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem článku je zhodnocení role Africké unie v řešení konfliktů v současné Africe. Pozornost je věnována přeměně bezpečnostní politiky těchto organizací od zachovávání principu nevměšování do vnitřních záležitostí afrických států dodržovaném OAJ k více proaktivnímu přístupu ze strany AU. Představena je bezpečnostní architektura v současné Africe, role afrických států v mírových operacích OSN a také role Číny v mírových misích v Africe.

Klíčová slova: Africká unie, Afrika, konflikty, mírové operace

Abstract (EN): African Union in Conflicts: from the principle of non-interference to the responsibility to protect The aim of this article is to evaluate the role of African Union in the conflict resolution process in contemporary Africa. The attention is paid to the evolution of the security policy from the principle of non-interference respected by the OAU to the more proactive approach of the AU. It introduces the security architecture in contemporary Africa, the role of African states in UN peacekeeping operations and the role of China in peacekeeping missions in Africa.

Keywords (EN): African Union, Africa, conflicts, peace missions