Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NEKOLNÝ, L. (2018): Zoo – místo geografického vzdělávání? Geografické rozhledy, 27(3), 16–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Co se (ne)dozvíme v zoo (školní projekt)
Protokol z terénního šetření v zoologické zahradě
Expoziční celky vybraných českých zoo využitelné v rámci školního projektu

Abstrakt: Zoologické zahrady patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle, a tak mezi místa s velkým potenciálem pro vzdělávání. Funkce a ztvárnění zoo se v čase mění a začínají v nich vznikat čím dál častěji geografické tematické celky. Prezentují území výskytu zvířat včetně rostlin, kultury a typických staveb pro dané oblasti. Také s tím spojené využívání zeměpisných názvů může vést ke zlepšování geografických znalostí a povědomí lidí napříč generacemi. Je však nutné dávat pozor na riziko generování a utvrzování stereotypů.

Klíčová slova: zoo, etnografické prvky, interpretace, vzdělávání, zeměpisné názvy, Afrika

Abstract (EN): Zoo – site of geographical education Zoological gardens belong to the most visited tourist attractions and therefore they are also sites with considerable potential for education. Functional and landscape changes in gardens give rise to creation of regional concept areas which present animal habitat, including flora, ethnicity presentation or regional-typical buildings. Also using of geographical names can provide geographical knowledge and awareness improvement among people of all generations. Nevertheless, there is a risk of rising distorting stereotypes.

Keywords (EN): zoo, education, ethnographic elements, geographical names, interpretation, Africa