Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VRZALOVÁ HEJSKOVÁ, M. (2014): Obraz Španělska a kulturní stereotypy očima českých cestovatelů. Geografické rozhledy, 23(5), 30–31.

Přílohy:

Doplňkové materiály