Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠIFTA, M. (2014): Webové stránky Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 23(5), 32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek přináší základní přehled o obsahu a funkcích webových stránek Geografických rozhledů. Cílem článku je čtenářům časopisu, uživatelům tohoto webu i případným novým zájemcům o předplatné Geografických rozhledů přiblížit strukturu stránek a jejich využitelnost, zejména pro stahování přílohových materiálů k článkům. Stať poskytuje návod, jak získat celé články (ve formátu PDF) ze starších ročníků časopisu a jak elektronicky objednat předplatné Geografických rozhledů.

Klíčová slova: Geografické rozhledy, webová stránka, abstrakty, materiály, předplatné

Abstract (EN): The Geografické rozhledy Website. This article presents an overview of the contents and services provided on the Geografické rozhledy website. It seeks to inform readers and users of the website, as well as those interested in subscription, with its design and overall usefulness, especially the ability to download additional related materials. The article also provides instruction on accessing entire articles (in PDF format) from earlier editions of the magazine and on ordering a subscription to Geografické rozhledy electronically.

Keywords (EN): Geografické rozhledy, website, abstracts, materials, subscription