Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ANDĚL, J., ANDĚL, J., JEDLIČKOVÁ, N. (2018): Cesta kolem světa za 28 dní. Geografické rozhledy, 27(4), 8–11.

Abstrakt: Cesta kolem světa je snem snad každého cestovatele. V minulosti se jednalo o cesty v rámci Velkých zámořských objevů – o rozšiřování geografických znalostí o světě, o poznání „nepoznaného“. Nyní je situace odlišná, nosným motivem jsou zážitky, které si účastník z cesty odnáší. Autorům se podařilo realizovat cestu kolem světa za 28 dní. Článek se přibližuje navštívené lokality z hlediska, jak na ně působila krajina a lidé v ní žijící. Trasa Praha – Dubaj – Srí Lanka – Malajsie – Sydney – Havajské ostrovy – San Francisco – Las Vegas – Stockholm – Praha měla délku přes 52 tis. km, z toho rozhodující část připadala na letadla. Bylo použito 8 leteckých linek, z nichž nejkratší let trval 2,5 hodiny a nejdelší 10 hodin (z Las Vegas do Stockholmu). Byla využity nízkonákladové letecké společnosti, takže celková cena letenek byla okolo 30 tis. Kč na osobu.

Klíčová slova: cesta kolem světa, cestovní ruch, low-cost cestování, letecká doprava

Abstract (EN): Around the world in 28 days. Journey around the world is a dream of perhaps every traveler and authors of this paper realized this idea in 28 days. The article describes the perception of the localities, landscapes, and people by the travelling authors. The route Prague – Dubai – Colombo – Kuala Lumpur – Sydney – Honolulu – San Francisco – Las Vegas – Stockholm – Prague was 52,000 km long, taken mainly by airplane.

Keywords (EN): journey around the world, tourism, low-cost travelling, air transport