Stažení článku

SPILKOVÁ, J. (2018): Jak funguje a kdo řídí náš potravinový systém? Geografické rozhledy, 27(4), 12–13.