Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VLČKOVÁ, J. (2018): Zapojení Česka do globálních produkčních sítí. Geografické rozhledy, 27(4), 14–17.

Abstrakt: Současnou organizaci výroby zboží a služeb ve světě vysvětluje teorie globálních produkčních sítí. Na rozdíl od častěji používaného pojmu globálních hodnotových řetězců je tato teorie širší, neboť se nezabývá pouze vztahy mezi firmami, ale i vlivem a významem i dalších aktérů a celkového prostředí v regionu pro charakter zapojení firem v rámci těchto sítí. Cílem tohoto článku je představit koncept globálních produkčních sítí včetně všech aspektů a specifik s důrazem na tvorbu a udržení přidané hodnoty. Dále je pak uveden příklad Česka – způsob jeho zapojení do globálních produkčních sítí a co z toho vyplývá.

Klíčová slova: globální produkční sítě, přidaná hodnota, Česko, český export

Abstract (EN): Participation of Czechia in global production networks Global production networks theory explains the current organization of production of goods and services. Unlike the more commonly used concept of global value chains, this concept is, in essence, more geographically focused. The aim of this article is to introduce the concept of global production networks including all aspects and specifics with emphasis on value added. Based on this, the example of the Czechia – its mode of integration into global production networks and related consequences – is given.

Keywords (EN): global production networks, value added, Czechia, Czech exports