Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T. (2018): Globální systémy ve školní výuce. Geografické rozhledy, 27(4), 18–19.

Přílohy:

Globální systémy – očekávané výstupy a příklady úloh