Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MATĚJČEK, T. (2018): Globální systémy ve školní výuce. Geografické rozhledy, 27(4), 18–19.

Přílohy: