Stažení článku

PIKNEROVÁ, L. (2018): Afrika v zorném poli nových globálních hráčů. Geografické rozhledy, 27(4), 24–27.