Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

PIKNEROVÁ, L. (2018): Afrika v zorném poli nových globálních hráčů. Geografické rozhledy, 27(4), 24–27.

Přílohy: