Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PIKNEROVÁ, L. (2018): Afrika v zorném poli nových globálních hráčů. Geografické rozhledy, 27(4), 24–27.

Přílohy:

Jiho-jižní spolupráce