Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Úvodník. Geografické rozhledy 27(4), 3.

Klíčová slova: úvodník, globální systémy

Keywords (EN): editorial, global systems