Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FRAŇKOVÁ, E. (2018): Sociální metabolismus. Geografické rozhledy, 27(4), 28–31.

Přílohy:

Abstrakt: Sociální metabolismus (či metabolismus společnosti) představuje jeden z možných přístupů ke zkoumání komplexního vztahu mezi člověkem a přírodou, kterou lidstvo ve stále vzrůstající míře využívá k uspokojování svých potřeb a přání. Tento článek má za cíl představit sociální metabolismus jako významnou součást soudobého výzkumu v oblasti udržitelnosti, a ukázat konkrétní příklady jeho aplikace na globální i lokální úrovni, včetně možností jeho využití ve výuce.

Klíčová slova: udržitelnost, sociální metabolismus, biofyzikální indikátory, udržitelnost zemědělských podniků

Abstract (EN): Social metabolism – how to measure the relationship between nature and society? The concept of social metabolism has developed recently as one of the many possible approaches to study the complex relations between humans and nature, since the natural environment is more and more intensively transformed by humans to satisfy their needs and wants. The aim of this paper is to introduce the concept of social metabolism to Czech readers, to illustrate its possible applications both on global and local level, and to suggest its possible use in education.

Keywords (EN): sustainability, social metabolism, biophysical indicators, sustainable farm systems