Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FRAŇKOVÁ, E. (2018): Sociální metabolismus. Geografické rozhledy, 27(4), 28–31.

Přílohy: