Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČÁBELKA, M. (2018): Globální navigační satelitní systémy v Evropě. Geografické rozhledy, 27(4), 32–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Hlavní funkcí Globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) je umožnit určit polohu a navigaci přijímače na co možná největším území naší planety. Dnes je v plném nebo částečném provozu několik takových systémů a uživatelé, kteří jsou vybaveni vhodnými přijímači je tak mohou využívat. Článek seznamuje se systémy, jejichž signál se nejčastěji využívá k určení polohy a navigaci na území států Evropy.

Klíčová slova: GNSS, GPS, Glonass, Galileo, Egnos, BeiDou, navigace, navigační systémy

Abstract (EN): Global Navigation Satellite Systems in Europe The main function of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) is to enable the positioning and navigation of the receiver on as large area of the planet as possible. At present, several such systems are in full or partial operation, and users who are equipped with suitable receivers can use them. The article introduces systems whose signal is most often used to determine the location and navigation in Europe.

Keywords (EN): GNSS, GPS, Glonass, Galileo, Egnos, BeiDou, navigation, navigation systems