Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Dopady globální změny klimatu. Geografické rozhledy 27(4), fotostrana 1.

Klíčová slova: globální změny klimatu, výkyvy počasí, extrémy počasí, tání ledovců, rostoucí teplota, zničené korálové útesy

Keywords (EN): global climate change, weather fluctuations, weather extremes, melting glaciers, rising temperature, ruined coral reefs