Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Cesta banánu z plantáže do nákupního košíku. Geografické rozhledy 27(4), fotostrana 2.

Přílohy:

Klíčová slova: banány, produkční řetězec, doprava, obchod, dozrávací stanice, Fair trade

Keywords (EN): bananas, production chain, transport, trade, ripening stations, Fair trade