Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RAŠKA, P., RIEZNER, J., MAHR, J. (2018): Adaptace lidské společnosti na život v horách. Geografické rozhledy, 27(5), 4–7.

Stáhnout článek

Přílohy:

Příklady úprav krajiny a přizpůsobení staveb v českých horách

Abstrakt: Článek představuje základní typy fyziologického a adaptivního přizpůsobení lidské společnosti na život v horském a zvláště pak vysokohorském prostředí. Zároveň ukazuje, že současné změny klimatu mají zásadní vliv na způsoby života v horách utvářené po mnoho století.

Klíčová slova: hory, lidská adaptace, fyziologie, transformace krajiny

Abstract (EN): Human adaptation to life in mountains. The paper presents basic types of physiological and adaptive reactions of humans to the life in mountain, and particularly high mountain environment. At the same time, it shows that current climate change fundamentally affects the ways of life in mountains developed during centuries.

Keywords (EN): mountains, human adaptation, physiology, landscape transformation