Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RAŠKA, P., RIEZNER, J., MAHR, J. (2018): Adaptace lidské společnosti na život v horách. Geografické rozhledy, 27(5), 4–7.

Přílohy:

Příklady úprav krajiny a přizpůsobení staveb v českých horách