Stažení článku

KRAUSE, D., KŘÍŽEK, M. (2018): Vznik a vývoj horských údolí. Geografické rozhledy, 27(5), 8–11.