Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KVAK, R. (2018): Fenomén horského počasia. Geografické rozhledy, 27(5), 12–15.

Stáhnout článek

Přílohy:

Aplikace do výuky

Abstrakt: Prítomnosť vyvýšeného terénu ovplyvňuje atmosférické procesy stovky kilometrov od jeho geografickej polohy a kilometre nad úrovňou najvyššieho bodu. V rámci celého sveta sú horské oblasti charakterizované svojráznym počasím, a výraznou priestorovou variabilitou klímy. Orografické efekty na atmosféru Zeme majú na rozsiahlom území veľké množstvo dôležitých a fanscinujúcich prejavov počasia ako napríklad teplotné, zrážkové a veterné rozdiely a ich extrémy, rýchle zmeny počasia, formovanie oblačnosti, nebezpečné búrky, padavé vetry, fén, snehové kalamity alebo silné UV žiarenie.

Klíčová slova: horské počasie, orografické efekty, priestorová variabilita, extrémne podmienky

Abstract (EN): Mountain weather phenomena. The presence of elevated terrain influences atmospheric processes hundreds of kilometers away from its exact geographical location and many kilometers above the highest point. Throughout the world, mountainous areas are characterized by their own distinctive mountain weather and significant spatial variability of the climate. Orographic effects on the Earth's atmosphere over vast areas include lots of important and fascinating weather features, such as temperature, precipitation and wind differences and their extremes, rapid weather changes, cloud formation, severe thunderstorms, windstorms, föhn, heavy snowfalls or strong UV radiation.

Keywords (EN): mountain weather, orographic effects, spatial variability, extreme conditions